Informasjon om dun

Vi bare elsker dun! Dette materialet er imponerende i sine egenskaper: Hvor lett det er, sammenlignet med graden av isolasjon det kan gi. Dens evne til gjentatte ganger å komprimeres og  så gå tilbake til det opprinnelige volumet og dets ekstraordinære evner. Rett og slett et helt fantastisk produkt.

I produktene vi selger brukes andedun i econ serien til Hammock Gear, og i Cumulus sin serie brukes utelukkende dun fra den høyt ansette polske gåsen, som regnes som den beste i verden når det gjelder fillpower. Vi tenker på disse dunfjærene som den viktigste komponenten i produktene, fordi det bestemmer effektiviteten av isolasjonen og gir pålitelig komfort selv under de mest fiendtlige forhold. Det er denne dunen som i størst grad påvirker kvaliteten på våre produkter.

Er det ikke overraskende at ett gram dun består av 500-1000 dunfjær, avhengig av om vi teller de minste eller ikke. Dun er dobbelt så effektiv isolator enn selv den beste syntetiske isolasjonen. Kort sagt, det varmeste og letteste på samme tid. Den mister evnen sin ekstremt langsomt, og med gjennomsnittlig intensiv bruk og riktig vedlikehold kan dun quilts pålitelig betjene brukerne sine i 20-30 år.

Fillpower til dun, som er dens primære mål, måles i cuin-enheter, kort for kubikk tommer. Det er to grunnleggende standarder for bestemmelse av fyllkraft (fillpower): Amerikansk og europeisk. Følgende er verdt å være oppmerksom på når du sammenligner tilgjengelige produkter, fordi det ofte forårsaker litt forvirring. Amerikansk 850 cuin tilsvarer europeiske 800 cuin. Hos Cumulus brukes europeiske standarder, og Hammock Gear følgelig amerikansk.

Jo høyere cuin, jo bedre isolasjonsevne. Men alt over 850 cuin, er meget kostbart. Våre leverandører følger strengt etiske retningslinjer ved bruk av dun, og vi har full tillit til at disse produktene følger dette.

Du skal være trygg på våre produkter!